Paketimi i kateterit venoz qendror i disponueshëm

  • Disposable Central Venous Catheter Kit (mini tray)

    Paketimi i kateterit venoz qendror i disponueshëm (mini tabaka)

    Nëse keni nevojë për kujdes për një kohë të gjatë, mund të merrni atë që quhet kateter venoz qendror. Quhet gjithashtu një linjë qendrore. Linja CVC është gjithashtu një tub i hollë, por është shumë më i gjatë se një IV i rregullt. Zakonisht shkon në një venë të madhe në krahun ose gjoksin tuaj. Paketa qendrore e kateterit venoz përbëhet nga kateteri venoz qendror dhe pjesë të tjera për përdorim klinik të disponueshëm.