Qarku i disponueshëm i frymëmarrjes

  • Disposable Breathing Circuit

    Qarku i disponueshëm i frymëmarrjes

    Qarqet e frymëmarrjes lidhin një pacient me një aparat anestezie. Janë zhvilluar shumë skema të ndryshme qarku, secila me shkallë të ndryshme të efikasitetit, komoditetit dhe kompleksitetit.

  • Expandable Breathing Circuit Double Swivel Catheter Mount

    Montues kateteri me rrotullim të dyfishtë në qark të frymëmarrjes

    pajisje lidhëse e përdorur në qarqet e frymëmarrjes e cila ka një fund të pacientit dhe fundin e makinës. Përdoret në qarkun e ventilatorit, sistemin e navigimit të anestezisë, etj. Përbëhet nga lidhës universal 15 mm, i lidhur me fundin e pacientit. Një fund tjetër i makinës është i lidhur me lidhësin Y të një sistemi të ventilimit ose anestezisë. Kryesisht përdoret për të pasur fleksibilitet me një qark dhe për të shmangur ngërçin e qarkut dhe Pengesat e qarqeve. Zgjerohet dhe frenon pozicionin e tij normal. Trupi i lumenit është mbështjellë për t'u zgjatur dhe përplasur dhe ai mund të mbajë siç na duhej. Përplaset dhe zvogëlon gjatësinë e montimit të kateterit zvogëlon hapësirën e vdekur të qarkut të frymëmarrjes së pacientit. Përdoret në stacionin e punës për anestezi dhe në ventilator